De vergissing van de fijnstoffelijkheid

De vijf blinde wijzen 1/4

Gedurende mijn reis tussen feit en fabel is het me steeds duidelijker geworden dat er geen sprake is van leugens en complotten. Wij zijn het zelf die ‘het grote’ verhaal passend maken. Met alleen kennis van een detail ‘verzinnen’ we de rest erbij. En eenmaal verzonnen, houden we het vol. Hieronder deel 1 van mijn artikel over de blinde wijzen.

Het is eigenlijk allemaal doodsimpel en iedereen kan het. Op afstand dingen zien, gedachten lezen, van dingen weten voordat ze gebeurd zijn. In een wereld waarin subtiele energie gewoon is. Energie die je aan water kunt laten ‘zien’ en die het kan ‘onthouden’. Ik zag een lezing van de russische fysicus Yury Kronn en zijn onderzoeken naar wat hij subtiele energie noemt. En ik bestudeerde het werk van Russell Targ over ESP, wat meestal, para(ab)normale perceptie heet. Beide bronnen zijn het waard om gelezen en bekeken te worden. Omdat het heel erg nodig begint te worden dat we gaan begrijpen en vertrouwen dat wij het zijn die deze vermogens hebben, en dat je er geen supermens of superguru voor hoeft te zijn. Steeds meer en steeds vaker blijkt dat al de geheime en verborgen informatie, waar we zo hard naar op zoek zijn, heel gewoon en alledaags is. Wat ons in de weg zit is de kooi, het vlechtwerk, van de standaard overtuiging. Het is het oude patroon, met oude woorden en oude betekenissen, die ons verward. De moeilijkheid is dat we ‘het nieuwe’ proberen te ‘vatten’ in de taal van ‘het oude’.

Ik[i] maak hieronder een uitstapje om dit te verhelderen en zo iedereen te helpen om zichzelf te bevrijden van dit juk. Ik vertel van de parabel van de blinde wijzen. Ik leg uit dat veel modellen over de werkelijkheid (enorme) gaten vertonen en dat er soms de gekste oplossingen worden verzonnen om ze in stand te houden. Vaak zonder dat we het weten. Zodra je de fundamenten onderzoekt waarmee we de werkelijkheid uitleggen, kom je vanzelf bij de nieuwe mogenlijkheden. Ik sluit af met een Hathor boodschap om tijdlijn te springen. Een van de vele nieuwe ‘gewone’ dingen die we allemaal normaal én doodsimpel zullen gaan vinden.

Yury Kronn en Russell Targ

Russel Targ is als ex-cia en natuurkundige vooral geintresseerd in de menselijke mogelijkheid van bovennatuurlijke waarneming. Hij stelt aan het einde van zijn loopbaan nuchter vast, dat het een heel doodnormaal menselijke kunde is, die te trainen is. “Dat heb ik gedaan en is door iedereen te doen. Je kunt er duizenden dollars voor neertellen, maar je kunt het ook met onze gratis iphone app. Train je ESP en zie het voor jezelf.” Hij richtte een instutuut op in Stanford (SRI), dat onzerzoek doet naar psychische vermogens. Zijn onderzoek naar ‘remote viewing’ (op afstand kunnen waarnemen) werkte hij in de praktijk uit bij de CIA. Hij publiceerde zijn bevindingen in het gerenomeerde blad Nature, en diverse andere.

Yury Kronn vond na jaren onderzoek de ‘vital force technologie’ uit[ii]. Zonder hier in te gaan op de technische specificaties, zijn apparaat kan subtiele energie patronen registreren en vastleggen op een drager. Een soort opname apparaat dat ‘herinnering’ kan vastleggen op bijvoorbeeld water. Denk hierbij aan de sneeuwvlokken van Emoto en het werkveld van de bioresonantie. Na veertig jaar onderzoek is Yury Kronn, inmiddels 80 jaar, ervan overtuigd dat alles wordt bepaald door onbekende en nauwelijks begrepen energieën.

Zijn verhaal begint in 1976, achter het IJzeren Gordijn in Moskou. Yury Kronn werkt als natuurkundige aan een Instituut voor Radiotechniek en Elektronica en legt de laatste hand aan zijn proefschrift. Een collega vertelt hem over experimenten die elders in het instituut worden gedaan met twee vrouwen die beschikken over paranormale vermogens. Zij blijken in staat te zijn objecten met hun geest te verplaatsen en teksten te lezen die verborgen zijn achter metalen platen. In zijn daarop volgende eigen onderzoeken ontdekt Kronn dat de oude wijzen altijd al wisten dat de levenskracht de drijvende en ordenende kracht achter het hele universum is en dus van vitaal belang voor de mens, aangezien die kracht doorwerkt tot in elke cel van het lichaam. ‘We kunnen die vitale levensenergie niet direct zien. We kunnen haar niet meten. Maar we weten dat zij bestaat, omdat we de effecten ervan op levenloze materie en levende wezens kunnen waarnemen. Zij beïnvloedt onafgebroken alles wat er is’, vertelt Kronn in een van zijn lezingen.

En volgens Russell Targ[iii] is de meest alledaagse, normale en vanzelfsprekenste eigenschap van subtiele energie de interactie ervan met het bewustzijn. De menselijke geest is in staat levens energie te sturen en te instrueren om te doen wat zij wil. Dat vermogen stelde de vrouwen uit het eerder genoemde experiment in staat voorwerpen te verplaatsen. Kronn beschrijft de proeven in China die overtuigend aantonen dat subtiele energie invloed heeft op materie. Targ vertelt uit zijn eigen ervaring bij de CIA, waar het de gewoonste zaak van de wereld was om met deze energie te werken. Hij somt zelfs de geheime missies op waarbij ESP de reden van het succes was[iv].

Hun experimenten, zowel van Targ als van Kronn, leveren overtuigend bewijs op, maar sluiten nergens aan bij het heersende paradigma van de reguliere natuurwetenschap. Aan de ene kant daarom volledig belachelijk gemaakt en verbannen. Aan de andere kant een doodnormaal gegeven waarmee je kunt genezen (Kronn) en dat je op eigen kracht gemakkelijk kunt trainen (Targ).


[i] Piet Vergunst ontwikkelt al jaren studiemiddelen waarmee je de fenomenen uit dit artikel voor jezelf kunt onderzoeken. Hij geeft ook lezingen en workshops. Meer informatie op www.jouwkoers.com

[ii] http://www.vitalforcetechnology.com en ook http://www.energy-medicine.org

[iii] The Reality of ESP – A Physicist’s Proof of Psychic Abilities – ISBN 9780835608848

[iv] Kijk voor beide op mijn Youtube kanaal. In het mapje ‘bioveld’ staan de lezing van Kronn en de banned TadTalk van Targ.

You may also like...