Wonderen bestaan

Wat hebben wonderbaarlijke genezingen en stigmata te maken met moderne wiskunde? Ik schreef een artikel over de ongelooflijke kracht van ons eigen systeem. Een systeem dat leeft en bestaat in een gebroken dimensie. Door deze nieuwe kijk op ons lichaam wordt duidelijk waar we en hoe we de kracht hebben om wonderen te verrichten. Dit verhaal is een beschrijving op basis van de vele ervaringen van gebruikers van de spiegel van Kozyrev[i] en mijn verdere onderzoek naar de rol van ons etherische dubbel.

Spontane, wonderbaarlijke, genezingen. Stigmata, rode vlekken of  bloedingen op handen en voeten. Opstaan uit de dood. Genezen op afstand. Lezen van gedachten en voorspellen van de toekomst. Om er maar een paar te noemen. In het alledaagse leven wekken zulke gebeurtenissen grote verbazing en vinden we ze moeilijk te begrijpen en te geloven. Daarom noemen we ze wonderen. Zeer indrukwekkende en onverklaarbare gebeurtenissen die niet geacht worden door onszelf te worden gedaan. Een wonder wordt gezien als een ingreep van god, of een ander bovennatuurlijk wezen[ii]. De wetenschap heeft altijd moeite gehad met wonderen, omdat ze min of meer per definitie onvoorspelbaar en uitzonderlijk zijn. Ze doen zich maar één keer voor. En in de praktijk is wetenschappelijk onderzoek daardoor onmogelijk. Omdat de regel is dat het bewijs in principe herhaalbaar moet zijn. Spinoza was een van de eerste wetenschappers die wonderen in de wetenschap probeerde in te lijven. Hij stelde dat wonderen niet bestaan omdat bovennatuurlijk ingrijpen niet mogelijk is. Omdat uitzonderingen op natuurwetten onmogelijk zijn. Er zijn meerdere verklaringsmodellen. Een van de meest duidelijke is die van het boeddhisme. Daar is sprake van de zes bovennatuurlijke krachten. Wel bóven de natuur, maar bedoeld als een door mensen te bereiken macht. Deze krachten kunnen tot stand komen als gevolg van een zeer hoog niveau van samādhi (mentale absorptie). Het is iets waar een mens in te trainen is. In het westen blijven spontane genezingen en opstandingen uit de dood wonderen heten. Maar worden stigmata door sommige gezien als een gevolg van iemands geloof. Ivan Illich[iii] beschrijft het ontstaan van stigmata als een geloof dat zo sterk en diep is ingeworteld dat de gelovige de pijn van de kruisiging zelf ervaart. Hierdoor ontstaan op het lichaam de wonden van christus.

Het heeft tot ver in onze tijd geduurd voordat de mogelijkheid zich ging voordoen dat we wonderen op een wetenschappelijke wijze konden onderzoeken. Het heten dan wel geen wonderen die onderzocht worden, maar het zijn wel dezelfde verschijnselen die in het voetlicht worden gezet. De puzzel gaat over het fantoom en mirror effect van zich ontwikkelend weefsel en de rol van dna hierin. De ene kant van de puzzel gaat over de vorm en grootte van een orgaan, een hand of een oor. Wanneer en hoe weet een willekeurige cel dat hij moet stoppen met groeien omdat de ‘vorm’ vol is? Want hoe weten cellen (of hun dna) van elkaar af, hoe weten ze van de buitenwereld? En de andere kant van de puzzel is het nabeeld van dna materiaal. Dit fenomeen is geregistreerd door gebruikmaking van een laser spectroscopie methode[iv]. Veel onderzoek naar dit fantoom effect is op allerlei manieren herhaald. Als een puntje van een planteblad wordt afgeknipt vlak voor een kirlian foto wordt gemaakt, blijkt het complete blad zichtbaar. In al dit soort onder-zoek komt naar boven dat er om (of door) levende organismen een veld bestaat. Het verklaringsmodel achter de ‘wave genetics’ van P.P. Gariaev is hier een goed voorbeeld van. Dit model gaat dieper in op de wijze van reproductie van ons dna. De vaststelling is dat er rond ons organisme sprake is van een veld. Een veld dat in de loop van de tijd verzwakt raakt en verstoord kan worden. Hierdoor worden we ziek en gaan we uiteindelijk dood. Door dit veld te herstellen of te veranderen kun je dus ziekten genezen en de dood voorkomen[v]. Kan iemand dus wonderbaarlijk genezen, of andere merkwaardige (minder plezierige) fysieke verschijnselen krijgen.

En voor de duidelijkheid som ik nog even op. Wonderbaarlijke genezingen en genezen op afstand is een normale functie van ons systeem. Soms uitgevoerd door een magier, een sjamaan of een wonderdoener. Maar even vaak uitgevoerd door onszelf. Wat blijkt is dat zodra de informatie in het etherische dubbel wordt hersteld, of wordt vergroot, dan hersteld het fysieke lichaam zich daar achteraan. De informatie van het etherische dubbel bestaat als een code in het veld. Ongeveer zoals een radioboodschap op een draaggolf van zender naar ontvanger gaat, zo ‘staat’ de informatie in het veld. En juist dit veld maakt het wonder tot iets wonderlijks. Het heeft eigenschappen die volgens de traditionele opvatting van de werkelijkheid niet kunnen. Het is sneller dan het licht, het doorkruist ruimte en tijd en het bestaat in verschillende dimensies. En juist dit heeft enige uitleg nodig.


[i] Een spiegel van Kozyrev is te bezoeken in mijn praktijk. Zie www.jouwkoers.com voor meer details.

[ii] Een bovennatuurlijk wezen zoals een engel, een geest of een alien.

[iii] In zijn artikel Hospitality and Pain behandelt de christelijke theoloog Ivan Illich het fenomeen van de stigmata.

[iv] by P. Gariaev in 1984 in Russia and by R. Pecora in 1990 in the U.S.A.

[v] Een praktijk die eigenlijk al eeuwen oud is. Chinese qi-gong meesters kunnen op deze wijze complete tumoren laten verdwijnen.

You may also like...