Piet Vergunst

We zijn niet alleen

(in ons lijf) Over cel regeneratie en de hulp van diverse vormen van nano-leven. In dit artikel ook de verbeelding tartende 200 nanometer grens. Want men dacht tot 2003 dat er onder die maat...

De ene kalk is de andere niet

Mijn verhaal over de epifyse was net gepubliceerd toen ik de weblog van David Wilcock las. Hij schrijft daar een vurige pleidooi met als titel ‘ontkalk je epifyse’. Dat is niet wat ik adviseer,...

Het derde oog is een radio

Een klein orgaantje aan de basis van onze hersenen, aan de rand van de open holtes in onze hersenen: de epifyse. Zowel een crystal ontvanger als een retina, producent van een aantal zeer belangrijke...

De hartslag van de aarde

De voor mij geniale Tesla maakte er als eerste in de fysica gewag van. Met enorme terughoudendheid, die later pas duidelijk is geworden. Het manipuleren van de frequentie van dit veld kan mensen ziek...

De spiegel van Kozyrev

Arnout Geulincx (filosoof 1625-1669) schreef ooit “als je niet weet hoe iets in elkaar zit, dan kun je ook degene niet zijn die het beweegt.” Voor hem het bewijs voor een goddelijke interventie. De...